CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

GAIA

179 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!