Công ty Cổ phần MCG

MCG Việt Nam

272 Phố Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Công ty Cổ phần MCG đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!
15 triệu - 20 triệu
272 Phố Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội